fbpx

Terapia pedagogiczna (terapeuta SI, terapia sensoryczna)

Wspomaganie całego psychofizycznego rozwoju dzieci.

Pedagog - terapeuta prowadzi zajęcia dla dzieci z:

Trudnościami w pisaniu i czytaniu;

Dysleksją;

Deficytem uwagi;

Nadpobudliwością psychoruchową;

Zaburzoną percepcją wzrokowo-słuchowo-ruchową;

Pedagog – terapeuta SI prowadzi zajęcia dla dzieci

Kontakt Terapeuta – tel. 503-644-352