fbpx

Matematyka

Egzamin Ósmoklasisty

Pierwszy ważny egzamin

Już za niecały rok bo w terminie 15 – 17 kwietnia 2019 r. uczniowie zdawać będą egzamin, którego wynik zadecyduje o tym, czy dostaną się do wybranej szkoły średniej.

Przekonaj się do matematyki!

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. SÓWKA N.J.O. od kilku lat ma w swojej ofercie zajęcia z matematyki, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pomagamy uczniom zrozumieć ten przedmiot, a nawet polubić.

Zacznij się uczyć

Poznaj królową nauk!

Wielu z naszych uczniów dzięki systematycznej pracy z naszym nauczycielem uzyskało upragnioną ocenę na świadectwie lub poprawiło zagrożenia (czasami uczniowie zgłaszają się do nas, gdy sytuacja w szkole z tego przedmiotu jest już bardzo trudna). Egzamin ósmoklasisty nie należy do łatwych i należy pomyśleć o nim dużo wcześniej. W ostatnich miesiącach tuż przed egzaminem może być za późno.

Dla kogo jest przeznaczony nasz kurs?

Dla wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Przez kogo będzie prowadzony?

Przez wykwalifikowaną kadrę lektorską, mającą dostęp do najświeższej wiedzy odnośnie wymagań stawianych przed zdającymi.

O egzaminie

Co sprawdza egzamin z matematyki?

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli:

Umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce,

Znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania),

Zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania.

Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Dlatego od uczniów oczekuje się rozwiązywania zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.

Kursy przygotowujące do egzaminu z matematyki po klasie ósmej będą się odbywały w spotkaniach
raz w tygodniu po 1,5 godz.

Zajęcia w grupie 2-4 osoby cena 1295 zł za cały kurs (40,5 godz) płatne w 7 ratach po 185 zł

Zajęcia w grupie 5-8 osób cena 812 zł za cały kurs (40,5 godz) płatne w 7 ratach po 116 zł

W trakcie tego kursu w sposób praktyczny będziemy ćwiczyć z uczniami powyższe umiejętności tak, aby byli przygotowani do wszystkich aspektów egzaminu.

Start kursu – wrzesień 2018.

Liczba miejsc ograniczona!

Grupy maksymalnie 6 -osobowe, zapewniające solidny i komfortowy sposób pracy.

Nauczyciele przedmiotu