fbpx

Egzaminy – język niemiecki

W szkole „SÓWKA N.J.O.” przygotowujemy do certyfikatów z języka niemieckiego – TestDaF i Goethe Zertifikat B1

Co to jest TestDaF?

TestDaF jest egzaminem na poziomie zaawansowanym. Na sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego obejmuje poziomy B2 do C1 i jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo kwalifikacji językowych kandydata. Wiedza fachowa nie jest wymagana.

Uznawalność tego egzaminu:

Egzamin zdany na poziomie 4 jest akceptowany nie tylko przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech przy przyjęciu na studia, ale także w międzynarodowych kontaktach naukowych i zawodach akademickich jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego.

Zdając ten egzamin kandydaci potrafią:

Wychwycić w różnych krótkich tekstach ważne szczegółowe informacje,

Zrozumieć szczegóły i ogólny przekaz publicystycznych i naukowych tekstów dotyczących naukowych lub społecznych problemów,

Zrozumieć szczegółowe informacje w sytuacjach dnia powszedniego,

Śledzić ze zrozumieniem przebieg wywiadów lub dyskusji na tematy związane ze studiowaniem lub popularnonaukowe,

Rozumieć wykłady na tematy naukowe,

Zredagować własny przejrzysty i zrozumiały tekst oraz poprawnie argumentować,

Opisywać, streszczać i porównywać ze sobą różne fakty,

Zajmować stanowisko w dyskusjach i rozmowach, rozważać alternatywne rozwiązania i stawiać hipotezy.

Co to jest TestDaF?

TestDaF można zdawać w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych, takich jak placówki Goethe-Institut, lektoraty DAAD, uczelnie lub szkoły językowe. Obecnie istnieje 390 centrów egzaminacyjnych w 80 krajach. Najbliższe centrum egzaminacyjne można znaleźć na stronie TestDaF-InstitutTestDaF jest częścią portfolio egzaminacyjnego Goethe-Institut.

TestDaF jest egzaminem płatnym. O dokładną cenę można się dowiedzieć w centrum egzaminacyjnym.

Kto opracowuje zadania egzaminacyjne?

Zadania TestDaF są opracowywane przez TestDaF-Institut, który jest częścią Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. Instytucjami współpracującymi przy opracowaniu egzaminu są Hochschulrektorenkonferenz, Deutscher Akademischer Austauschdienst i Goethe-Institut.

Więcej informacji na temat kursów przygotowujących do egzaminów z języka niemieckiego, terminów, cen egzaminów itp. Można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie:

608 554 850

Materiały do pobrania:

Zachęcamy do zdawania międzynarodowych egzaminów językowych, jest to niepodważalne, obiektywne potwierdzenie Państwa umiejętności w danym języku.