fbpx

Egzaminy – język angielski

Egzamin Cambridge YLE (Cambridge Young Learners English)

Egzamin skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 12 lat, dostępny jest na trzech poziomach zaawansowania: Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.

Dlaczego YLE?

Uczniowie mają jasno wytyczoną ścieżkę stopniowego rozwoju umiejętności językowych.

Egzamin jest doskonałym sposobem na pokazanie dzieciom jak dużo umieją i zachęcenie ich do dalszej nauki.

Dla rodziców jest to dowód na właściwy sposób inwestowania ich pieniędzy i zapewnienie swym pociechom lepszego startu w nauce języka angielskiego.

Każdy poziom egzaminu (Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers) składa się z trzech komponentów:

czytanie i pisanie

słuchanie

mówienie

Na poziomie Pre-A1 Starters sprawdzane jest proste słownictwo i zwroty. Na poziomach A1 Movers i A2 Flyers język bardziej rozbudowany – w przypadku tego ostatniego.

Z każdego komponentu można zdobyć maksymalnie 5 tarcz, za cały egzamin – 15. Wynik egzaminu stanowi odzwierciedlenie mocnych stron dziecka, a także wskazuje obszary do dalszego rozwoju. Testy YLE nie są oceniane w kategoriach: zdany/niezdany. Na certyfikacie widnieje liczba tarcz otrzymana przez dziecko z każdej części testu. Bez względu na liczbę zebranych tarcz, dziecko po około 6 tygodniach od daty egzaminu otrzymuje imienny certyfikat Cambridge English.

Więcej o YLE

Dokumenty YLE do pobrania

Sprawdź darmowe testy próbne

Pretesting Cambridge English

A2 Key (Dawniej KET)

Jest pierwszym egzaminem, do którego oprócz uczniów starszych klas szkoły podstawowej, mogą przystępować osoby dorosłe. Egzamin sprawdza zrozumienie prostych tekstów, krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych.

Dlaczego A2 Key?

Stanowi dowód na to, iż osoba potrafi uczestniczyć w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również radzi sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich.

Pomaga uczyć się języka w sposób efektywny i zdobywać praktyczne umiejętności językowe.

Otwiera ścieżkę do dalszych egzaminów językowych. To doskonała motywacja do rozpoczęcia następnego etapu nauki języka i przygotowania do egzaminu na poziomie średniozaawansowanym (B1 PET).

B1 Preliminary (Dawniej PET)

Jest drugim pod względem zaawansowania egzaminem w serii egzaminów Cambridge.

Przygotowanie do niego pomaga osobom rozwinąć umiejętności niezbędne do porozumiewania się w języku angielskim, jak również:

czytania prostych tekstów książkowych i prasowych;

radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego;

prowadzenie korespondencji w ramach powszechnie znanej tematyki;

robienia notatek podczas spotkań, zajęć.

Dlaczego B1 Preliminary?

Egzamin potwierdza kwalifikacje na poziomie B1 (średniozaawansowanym) uznawane przez uczelnie wyższe, pracodawców oraz rządy na całym świecie.

Zdanie egzaminu pokazuje, iż osoba potrafi wykorzystać znajomość języka angielskiego w pracy, nauce i podróży.

Egzamin PET jest dostępny w wersji dla dorosłych oraz dla młodzieży (PET for Schools).

Więcej o egzaminie B1 Preliminary

B2 First (dawniej FCE)

Sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według skali CEFR. Potwierdza, iż osoba potrafi posługiwać się używanym na co dzień językiem angielskim potrzebnym w nauce czy pracy.

Egzamin sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie. Poprzez materiały zaczerpnięte z życia codziennego, oceniana jest również znajomość gramatyki i słownictwa.

Istnieje specjalna wersja tego egzaminu – dla szkół First for Schools, dostosowana tematycznie do zainteresowań nastolatków.

Dlaczego B2 First?

Egzamin zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą.

Uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie w krajach anglojęzycznych, jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (wyższym średniozaawansowanym) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej o egzaminie B2 First

C1 Advanced (dawniej CAE)

Sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według skali CEFR.

Dlaczego C1 Advanced?

Stanowi dowód, iż potrafisz płynnie porozumiewać się w codziennej komunikacji, na poziomie zaawansowanym.

Potwierdza poziom znajomości języka angielskiego wymagany przez instytucje edukacyjne i pracodawców, niezbędny do osiągnięcia wysokich wyników w nauce i pracy.

Stanowi dowód na to, iż osoba potrafi w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych przeprowadzanych w języku angielskim.

Więcej o egzaminie C1 Advanced

C2 Proficiency (dawniej CPE)

Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według skali CEFR. Oznacza to, iż jest to poziom zaawansowania zbliżony do poziomu rodzimych użytkowników języka angielskiego.

Dlaczego C2 Proficiency?

Jest to egzamin na najwyższym poziomie zaawansowania, potwierdzający opanowanie języka angielskiego jako języka obcego na poziomie biegłym.

Pozwala podjąć studia w języku angielskim, np. magisterskie, podyplomowe czy doktoranckie.

Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, iż posiadasz jedne z najbardziej cenionych kwalifikacji z języka angielskiego na świecie. To osiągnięcie, z którego możesz być naprawdę dumny!

Więcej o egzaminie C2 Proficiency

Sprawdź aktualne ceny egzaminów

Jak wyglądają egzaminy Cambridge English?

Young Learners English (YLE)

B1 Preliminary for Schools (PET fS)

B2 First (FCE)

C2 Proficiency (CPE)

A2 Key for Schools (KET fS)

B2 First for Schools (FCE fS)

C1 Advanced (CAE)

Egzamin Pearson: PTE General

Co to jest Pearson?

Pearson to jedna z czołowych światowych firm edukacyjnych. W ramach tej grupy funkcjonuje ponad 100 marek edukacyjnych oraz wydawniczych takich jak: Longman, Penguin, The Financial Times, Allyn & Bacon, Edexcel.

Czym jest Pearson Test of English?

Pearson Test of English opracowuje i przeprowadza egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, ocenę ich umiejętności i poświadczenie poziomu zaawansowania certyfikatem.

PTE sprawdza praktyczną umiejętność posługiwania się językiem w zakresie czterech umiejętności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie, przy czym egzamin kładzie większy nacisk na komunikację niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych. Sprawia to, iż egzamin trwa znacznie krócej i jest bardziej przyjazny dla zdającego.

W arkuszu egzaminacyjnym nie pojawia się wyodrębniona część gramatyczna. Znajomość gramatyki sprawdzana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

Sześć poziomów egzaminu PTE General pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie zaawansowania skali Rady Europy. Egzamin PTE General poziom 3 zdany z oceną pass, merit lub distinction jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wpisanym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Certyfikat PTE wydawany jest bezterminowo.

Struktura egzaminu:

część pisemna – rozumienie tekstu pisanego i słuchanego oraz napisanie własnego tekstu (od emaila do artykułu na wyższych poziomach);

część ustna – rozmowa kandydata z egzaminatorem (interlokutorem) w obecności egzaminatora oceniającego (asesora), w zależności od poziomu może to być dyskusja na podane zagadnienie, opis obrazków czy odegranie dialogu w sytuacji codziennej.

Więcej o egzaminie PTE General

Już od roku 2020, aby uczyć języka angielskiego w przedszkolu, trzeba będzie wykazać się znajomością języka na poziomie B2. Uzupełnij więc kwalifikacje z PTE!