fbpx

Alternatywna Szkoła Podstawowa – Edu Libere

Kim Jesteśmy?

EduLibere działa na zasadzie szkoły niesystemowej (podobnie jak szkoły demokratyczne, waldorfskie czy Montessori) , ponieważ w ten sposób możemy realizować idee i rozwiązania edukacyjne bazujące na wspieraniu ucznia w rozwoju, budowaniu na jego mocnych stronach, rozwijaniu motywacji wewnętrznej, uwzględniające indywidualne cechy i potrzeby ucznia oraz jego rozwój nie tylko fizyczny i intelektualny, ale także emocjonalny.

Czym jest szkoła ,,Niesystemowa”?

Forma szkoły niesystemowej daje możliwości stworzenia miejsca, w którym dzieci chcą spędzać czas, gdzie czują się ważne i docenione, gdzie błąd nie jest powodem do wstydu czy upokorzenia, ale stanowi naturalny element w procesie nauki i rozwoju.

Formalnie uczeń naszej szkoły jest w systemie edukacji domowej, a proces edukacyjny realizowany jest przez szkołę EduLibere oraz nadzorowany przez niepubliczną szkołę podstawową Navigo z Wrocławia. Przejście na tą formę edukacji wymaga jedynie pisemnego zgłoszenia takiej woli przez rodziców/opiekunów, dalsze formalności przejmuje organ nadzorujący – szkoła Navigo.

Wymagany materiał z podstawy programowej realizowany w naszej szkole zaliczany jest na koniec roku szkolnego w postaci egzaminu – opartego na warsztatach, projektach, rozmowie diagnostycznej z nauczycielem i pedagogiem rozwojowym. Egzamin przeprowadzany jest przez kadrę z niepublicznej szkoły podstawowej Navigo z Wrocławia.
Na podstawie oceny opisowej powstałej na bazie takiego egzaminu, uczeń otrzymuje klasyfikację do kolejnej klasy, a rodzic pełen opis mocnych i słabszych stron dziecka.

Nie ma edukacji bez relacji

W naszej szkole podstawą są dobre relacje (uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie), bez których nie można oczekiwać efektów edukacyjnych. Dzieci nie uczą się od osób, których nie lubią ! Dlatego kładziemy szczególny nacisk na zbudowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz poznania się nawzajem. W koncepcji edukacyjnej szkoły EduLibere uczymy się nie tylko od nauczyciela (który koordynuje proces oraz wspiera ucznia), ale także od siebie nawzajem. Grupa staje się środowiskiem, gdzie dziecko czuje bezpieczeństwo, sympatią i akceptację.

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Plan dnia w Edu Libere:

 • 8:00 – 9:00 swobodna zabawa
 • 9:00 – 9:30 śniadanie
 • 9:30-9:45 wspólne omówienie planu dnia/ zadań na dany dzień
 • 10:00 -12:00 zajęcia z podstawy programowej w grupach wiekowych
 • 12:00-12:15 przerwa/ relaks
 • 12:15 – 13:00 język obcy (angielski / niemiecki / hiszpański)
 • 13:00-13:30 obiad
 • 13:30 – 13:45 relaks
 • 13:45-15:00 zajęcia sportowe / plastyczne/ muzyczne/ zajęcia o zmiennej tematyce (projekty, warsztaty hobbystyczne, projekcje filmów edukacyjnych, zajęcia literackie, kaligrafia)
 • 15:00-15:30 relaks / zabawy inicjowane przez opiekuna
 • 15:15-15:30 odbiór dzieci

Edu Libere to przede wszystkim:

 1. Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka.
 2. Indywidualne podejście do ucznia.
 3. Rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp..)
 4. Możliwość lepszego opanowania języków obcych.
 5. Nauka bez oceniania, prac domowych wspierająca naturalną ciekawość i potrzebę zdobywania nowych umiejętności, bazująca na „chcę” a nie na „muszę”.
 6. Realizacja podstawy programowej w sposób bezstresowy, przyjazny dla dziecka, nowoczesny ale jednocześnie efektywny.
 7. Miejsce do którego twoje dziecko chętnie chce wracać.

Zapraszamy do naszej szkoły w roku szkolnym 2021/22 – klasy 1-3
Zapisy poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY poniżej:

Zapraszamy do współpracy


Email'emTelefoniczny